Creatief Leven is een programma van acht weken, specifiek gemaakt om eenzaamheid te helpen aanpakken. De cursus bestaat uit 8 lessen waarin je werkt aan een eigen nieuwe toekomst. Creatief Leven maakt je bewust van je mogelijkheden en biedt nieuwe inzichten. De lessen laten je luisteren naar jezelf en nar anderen. De oefeningen halen het beste in je naar boven.

De cursus Creatief Leven is een programma dat is gemaakt om eenzaamheid te helpen aanpakken. De cursus bestaat uit 8 lessen waarin je werkt aan een eigen nieuwe toekomst. Creatief Leven maakt je bewust van je mogelijkheden en biedt nieuwe inzichten. De lessen laten mensen luisteren naar zichzelf en elkaar. De oefeningen die erbij horen halen het beste in je naar boven.

Vaak wordt bij eenzaamheid geadviseerd om meer onder de mensen te komen of leuk op een club te gaan. Voordat iemand ‘onder de mensen komt’ moet iemand zich eerst goed voelen. Creatief Leven is daarvoor gemaakt. Om iemand te ontdoen van de nadelige gevolgen van eenzaamheid.

Het programma Creatief Leven is ontwikkeld om gegeven te worden in groepsverband, onder begeleiding van een speciaal opgeleide cursusleider. Want bij eenzaamheid oplossen hoort oefenen in een sociale omgeving. Het is individuele coaching in groepsverband. Begeleid door een deskundig iemand die eventueel kan doorverwijzen als dat nodig mocht zijn.

Bij het programma hoort een cursusboek, het Werkboek Creatief Leven. Het is zo geschreven dat het eventueel als zelfhulpboek kan worden gebruikt. Dat blijft altijd tweede keus. Het is bekend dat zelfstudie veel vraagt van de deelnemer. De inspiratie, persoonlijke benadering, de kracht van de groep, het zijn allemaal zaken die een enorme extra meerwaarde geven aan het programma als dat door een deskundig begeleider wordt aangeboden.

Wie het programma Creatief leven toch graag zelf wil volgen zonder begeleiding kan terecht bij de online versie.

De cursus Creatief Leven is ontwikkeld om gegeven te worden in groepsverband, onder begeleiding van een speciaal opgeleide cursusleider. Een deskundig iemand die eventueel kan doorverwijzen als dat nodig mocht zijn. In acht weken tijd ga je op zoek naar jezelf. Naar hoe jij een leven realiseert dat jou goed doet. Je zult ontdekken wat belangrijk is, voor jou als persoon. Je ontdekt het niet alleen, je doet de eerste stappen naar een fijner leven. Je houdt er gegarandeerd kennis en vaardigheden aan over waar je de rest van je leven plezier van hebt.

Werkboek Creatief Leven Eenzaamheid is een lastig en vaak onderschat onderwerp. Je moet niet alleen als coach of therapeut werkzaam zijn, je moet deskundig in het onderwerp eenzaamheid zijn om mensen goed te kunnen begeleiden. Zodat ze echt geholpen worden. Faktor5 leidt professionals op tot deskundig cursusleider.

Dit zijn de mogelijkheden: